BBNS logo

O projektu

Digitalizacija sadržaja koji predstavljaju kulturnu baštinu Grada jedan je od prioriteta kulturne strategije Grada Novog Sada i u skladu sa politikom digitalizacije koju promoviše Evropska unija. Ovaj projekat kao polaznu tačku uzima bogato nasleđe Novog Sada, kolekcije dokumenata i dobara koji se nalaze u arhivama novosadskih institucija kulture. Cilj ovog projekta jeste čuvanje kulturne baštine Novog Sada i činjenje je dostupnom građanima kroz njenu digitalizaciju i sistematizaciju u jedinstvenu bazu podataka i kreiranje onlajn platforme kojom će se obezbediti veća vidljivost sadržaja.

BBNS

Nosioci projekta „Digitalizacija kulturne baštine Novog Sada" su Kulturni centar, kao resursna institucija za kulturu u Novom Sadu i JKP Informatika, vodeće preduzeće u oblasti savremenih informacionih tehnologija. Korišćenjem tehnologije iz SAD i vodeći se pravilima i principima Evropske unije u polju digitalizacije, nosioci projekta okupiće novosadske institucije koje će ustupanjem svojih sadržaja, pored očuvanja, povećati svoj učinak i olakšati proces korišćenja sadržaja.