BBNS logo

Anica Savić Rebac - portret učene Novosatkinje

Ognjen Karanović, istoričar
Milorad Vukašinović, publicista

Autori_esej2

Od nastanka Grada Novog Sada, a posebno od kada je isti preseljenjem Matice srpske u njega prerastao u čuvenu Srpsku Atinu ili prestonicu srpske kulture, u relativno maloj zajednici njegovih građana, uvek je bio prepoznatljiv i priznat sloj stanovništva kojeg su novosadski sugrađani i u svakodnevnoj komunikaciji obasipali epitetom "novosadisti". Pomenute Novosađane i Novosađanke poznajemo ili pamtimo kao ljude čiji su životni i delatnički portreti na različite načine, a posebno u kulturološkom i intelektualnom pogledu, izrazito doprineli prosperitetu Novog Sada u protekla dva veka. Iz Racke varoši okićene statusom slobodnog kraljevskog grada u XVIII stoleću, Novi Sad se razvio u svojevrsni centar i plodonosni "rasadnik" srpske nauke, književnosti i uopšte kulture. Nosioci navedenih procesa bili su upravo pomenuti "novosadisti", ličnosti prema kojima imamo toliki dug koji bi se smatrao večno neizmirenim, ukoliko bismo bili toliko beslovesni da počinimo onaj najteži zločin prema njihovom delu, kakav je zločin zaborava.