BBNS logo

Arsa Teodorović, ikonopisac i portretista

Jovanka Simić, novinar

Jovanka_simic_novinar

U svetlu obeležavanja 170 godina trajanja Galerije Matice srpske, često se ovih dana pominje slikar Arsa Teodorović. Rođendan Galerije obeležen je i izložbom 73 restauriranih ikona, delova impozantnog ikonostasa koji je Teodorović oslikao za budimsku katedralnu crkvu Svete Trojice, podignutu između 1741. i 1751. godine. Ikonostas je, srećom, bio rasformiran i sklonjen iz crkve pre njenog rušenja, 1949. Godine.

Arsenije (Arsa) Teodorović (1767 - 1826) rođen je u Perlezu, u Banatu. Počeo je kao pomoćni učitelj, zatim kao učenik nekolicine domaćih slikara-zanatlija u Banatu i Sremu,a zatim odlazi u Beč i 1788. godine upisuje Akademiju. Tamo se upoznaje sa Dositejem Obradovićem i drugim mladim "jozefinistima", i od tada počinje da aktivno sarađuje na kulturnom preporodu austrijskih Srba. Završivši Akademiju 1796. godine, prelazi u Novi Sad, a posle nekoliko meseci nastanjuje se u Temišvaru. Godine 1803. vraća se u Novi Sad i tu ostaje do smrti.

Tokom studija u Beču, mladi Teodorović oslanjao se prvenstveno na pouke Antona Šalera, profesora anatomije i Johana Hajnriha Figera, slikara i direktora Akademije. Poznanstvo sa eminentnim srpskim intelektualcem i prosvetiteljem Dositejem imalo je naročitu vrednost u Teodorovićevom životu i prirodno je vodilo poznanstvima i bliskim prijateljstvima s njegovim učenicima i poštovaocima, prvenstveno književnicima kao što su Pavle Solarić, Mihailo Vitković i Lukijan Mušicki.