BBNS logo

Arsa Teodorović, ikonopisac i portretista

Jovanka Simić, novinar

Jovanka_simic_novinar

Pokazalo se, naime, da Teodorović ovim ranim radom, kako kažu likovni znalci, nije samo odškrinuo nego je širom otvorio vrata novim umetničkim shvatanjima. On je pre ostalih srpskih slikara prihvatio ideje koje su potekle iz Vinkelmanovog, klasicističkog učenja o postojanju "večno lepog",određenog uzorima iz klasične grčke i helenističke umetnosti.

Naslikao je Teodorović i nekoliko izvanrednih ženskih portreta. Na ovim delima manje je insistirao na materiji, dekorativnim elementima i kolorističkim efektima, a više na tečnom crtežu i psihološkom nijansiranju. Tim svojim načinom slikanja obezbedio je sebi vodeće mesto u klasicističkoj školi. Svoje klasicističke sklonosti ispoljio je još više i jasnije na svojim ikonama, alegorijskim i istorijskim kompozicijama.

Arsenije Teodorović umro je 1826. godine u Novom Sadu. Njegov nadgrobni spomenik i danas se nalazi u porti Almaške crkve. Nove generacije pamte ovog umetnika kao žitelja i živopisca novosadskog.

Litertaura:

  1. St. Todorović, O srpskom slikaru Arsi Teodoroviću, Naše doba 1882 -- 14
  2. V. Stajić, Novosadske biografije V Novi sad 1940 (153--156)
  3. M. Kolarić, Klasicizam kod Srba, Beograd 1965 (93--98)
  4. Tekst dr Midraga Kolarića za Enciklopediju Jugoslavije JLZ Zagreb, 1972
  5. Nikola Kusovac, Muzeji sveta Narodni muzej, Mladinska knjiga Ljubljana, 1983.

Pogledajte ovaj esej kao digitalni objekat