ББНС лого

Дан Града Новог Сада

Љиљана Драгосављевић Савин, историчарка

Ljiljana_savin

Чувени социолог Анри Лефевр је сматрао да је град уствари књига. Допуњујући његово мишљење Пол Бланкар је оценио да град представља "пројекцију конкретног друштва". По Бланкару град као изграђени простор уједно представља и "начин бивствовања, заједничког живота и мишљења." Град представља културно јединство "просторне фигуре", "социјалне структуре" и "менталне форме" детерминисане истим временом и простором. "Корен речи град у словенским језицима повезан је са глаголом градити, што указује да је реч о нечему што се не само непрестано гради, већ, пре свега, непрестано мења. Најважнија карактеристика града управо јесте његова променљивост, наравно не само променљивост изгледа већ и односа, хијерархије, система вредности... Град је покретач бржег напредовања, ка будућности, али је и сидро помоћу којег се одржава веза са прошлошћу: изглед одређеног градског пејсажа, зацртан у прошлости, веома често постаје трајан и делом условљава начин живота сваке будуће генерације" Славни мислилац Освалд Шпенглер је историју света поистоветио са историјом градских људи. "Народи, државе, политика и религија, све уметности, све науке почивају на једном профеномену људског бића - граду. Луис Мамфорд констатује да се величина града не мери површином или опсегом зграда, већ мноштвом и бројем становника и њихове моћи. Сада је моћ постала синоним великог броја.

Када причу о граду промислимо на основу српског историјског искустава, на подручју панонске низије, недвосмислено прва асоцијација је град Нови Сад. Несумњиво је да је 1. фебруар 1748, када је Нови Сад проглашен за слободан краљевски град, представљао кључну тачку у којој су сублимирана сва претходна искустава градског живота, а на основу које је ударен темељ будућем економском, политичком, националном и културном развоју. Да бисмо дубље разумели историјски значај Новог Сада у коме се током 18. века, веома тешког по српски народ у монархији, елибертацијом, једна политички маргинализована заједница, попут Феникса, диже из пепела и реафирмише националну идеју, подупрту економијом и политичким слободама, неопходно је да се вратимо на сам почетак урбаног живота у овом граду.