ББНС лого

Долазак жељезнице у Војводину и њен утицај на развој Културе у Војводини

Предраг Ђурановић, дипл. инж

Изградња Будимпештанско -- Земунске железнице и њен пролазак кроз Нови Сад је резултат одлука Берлинског мировног конгреса одржаног 1878. године на коме је Србија обавезана да изгради пругу од Београда са краковима до аустријске, бугарске и турске границе. На самом конгресу закључена је конвенција између Србије и Аустро -- Угарске, по којој је Србија имала обавезу да изгради наведене пруге у року од три године, а Аустро-Угарска у истом року да обезбеди везу Будимпеште са границом Србије на Сави код Београда. Овај споразум је директна последица жеља немачког државног канцелара Бизмарка да обезбеди продирање Немачке на Балкан најкараћим путем преко Србије и да на тај начин предупреди Русију.

Након кашњења проузрокованог многобројним проблемима политичке, техничке и финансијске природе уследило је пуштање појединих деоница.

О овим дешавањима "Српско коло" пише:

"Свршена је ствар да ће се скорим отпочети живо градити нова железница између Будимпеште -- Новог Сада -- Земуна -- Београда и Ниша. Србија је закључила уговор о грађењу, у Пешти се живо преговара са предузимачима, утробу града Варадина и Чортановачког Брега прорива већ барут и динамит; неће дакле више дуго трајати, па ће се свом снагом отпочети рад на целој прузи.

Овај пут довешће нас у брзу свезу са целим светом?

...Где год се чује разговор о тој новој железници, врзе се тај разговор обично само око тога, како ће једном већ доћи време, када нећемо зими бити одсечени блатом и рђавим путевима од целог света?" [2]

"Угарска влада је коначно утврдила железнички уговор са финансијском групом аустријске "Лендербанке" и "Фив Лила" у ствари градње будимпештанско -- земунске железнице те ће у тој ствари скорим поднети и готов законски предлог Угарском земаљском сабору". [3]

На територији данашње Војводине ова пруга је била шеста по реду и пуштана је у следећим етапама:

Келебија -- Суботица у дужини од 3.3 км, пуштена у саобраћај 05.12.1882. Суботица -- Нови Сад у дужини од 101.3 км, пуштена у саобраћај 05.03.1883. Нови Сад -- Земун у дужини од 71.4 км, пуштена у саобраћај 10.12.1883. Након ових деоница следи продужетак од Земуна до Савског моста у дужини од 3,4 км и преко Савског моста Београда пуштени у саобраћај 10.12.1884. што је омогућило повезивање са Нишом.