ББНС лого

Долазак жељезнице у Војводину и њен утицај на развој Културе у Војводини

Предраг Ђурановић, дипл. инж

Железничко особље овај велики саобраћај обавља на најсавеснији начин и са великом прецизношћу...

Време долазака возова је по могућности сасвим тачно. У том погледу смо се већ вратили на предратно стање. До кашњења долази само код путничких возова и то само онда када воз мора да сачека будимпештански брзи воз који понекад касни због царињења на граници...

Највећи број путника има бечејски путнички воз, који полази из Новог Сада после подне у 5:25 часова. Ту је понекад гужва опасна по живот. Путници просто јуришају на воз и само тешком муком можемо да одржимо ред у гужви.

У овом периоду се јавља проблем капацитета железничке станице у Новом Саду, тако "Савремена Војводина" 1927. године пише:

..."Одмах по ослобођењу, било је више него јасно да је новосадска железничка станица не само мала, него примитивна, тако да ће чим наступе редовне прилике сав промет запети. У том правцу упозоравани су и наши посланици, а исто тако и градска управа није смела да затвара очи пред чињеницом за коју она не може рећи да је се не тиче." [5]

Проблем се наставља и 10 година касније, па "Дан" 1938. године констатује:

"Новосадска станица је сувише тескобна да задовољи потребе огромног путничког промета који се свакодневно повећава. Са 32 путничка и брза воза свако дана са новосадске станице путује 2.270 путника...

Изграђивањем и подизањем Новог Сада од рата на овамо, у седишту Дунавске бановине запажен је огроман напредак у свим правцима који су у тесној вези са културним, привредним и друштвеним животом једног великог града

Због невероватног наглог пораста путничког промета, садашња станична зграда на новосадској железничкој станици једва задовољава потребе..."

"У 1937. са станице Нови Сад путовала су укупно 723.792 путника"... [6]