ББНС лого

Српска штампа у Новом Саду - Хумористичко-сатирични листови и штампарије

Љиљана Драгосављевић Савин, историчарка

Ljiljana_savin

У Новом Саду, у период 1898-1899. године, излазио је лист Наш врт. Био је то илустровани лист за целокупно вртларство, који је излазио два пута месечно из штампарије Ђорђа Ивковића. Његов власник је био Војин Јовановић, а уредник Ђока Михајловић. Ђока Михајловић је 1900. године покренуо сопствени воћарски и вртларски лист са сликама, под називом Баштован. Услед малог броја претплатника, те исте године лист је престао да излази. Тихомир Остојић је био уредник листа Покрет, који је излазио повремено. Укупно је изашло шест свесака и то 1899, 1902, 1904, 1907, 1910 и 1912. године. Свака свеска била је посвећена једној теми: Матица српска, Соколство, СНП и др. Социјал-демократе у Угарској су имале свој лист Народни глас или Npszaka или Volk Sstimme. Први број овог листа изашао је 14. јула 1905. године, из новосадске штампарије Б. Хиршенхаузера. Због сталних сметњи које су му чиниле власти, лист је 1906. Пресељен у Велики Бечкерек, где је излазио до 15. фебруара 1909. године. Његови уредници су били Милан Глумац, Милан Мркшић, Душан Тушановић и Светозар Мошарински. Лист је излазио два пута месечно, од 1907. недељно, а од 1908. године сваког 1-ог и 15-ог у месецу. У Новом Саду је, четири пута годишње од 1906. до 1916. Године, излазио Књижарски гласник. Био је то попис забавних и научних књига, који је приређивао Радивоје Загорица. Радикална реч је био новосадски лист, који се бавио месним, просветним и друштвеним приликама. Први број је изашао из штампарије С. Милетића 6. јануара 1910, а последњи број 1. маја 1911. године. Власник овог листа био је Никола Котуров, а одговорни уредник Павле Татић. Лист је излазио сваке недеље и борио се против радикалних дидидената, када је дошло до расцепа радикала. У сукогу је са Српством, због његове повезаности са Мађарима. Лист за српску народну привреду и орган српске трговачке омладине у Аустроугаској монархији, био је лист Трговачка омладина. Излазио је од 1. маја 1912. до 5. јула 1914. године, сваког другог и четвртог четвртка у месецу, а од 1914. сваке недеље. Миливој Жупански је обављао уређивачку делатност. Лист је био штампан у штампарији деоничарског друштва Браник.