ББНС лого

Васа Стајић - социјални хуманиста и национални педагог

др Милош Савин, историчар
др Саша Марковић

Autori_esej5

Литература:

 1. Арпад Лебл, Политички лик Васе Стајића, Нови Сад, 1963.
 2. Слободан Јовановић, Културни образац, Београд, 2005.
 3. Васа Стајић, Између живота и књижевности, чланци и белешке, Панчево, 1922.
 4. Васа Стајић, Светозар Милетић и Нови Сад, Нови Сад, 1928.
 5. Васа Стајић, Светозар Милетић, живот и рад, Нови Сад, 1926.
 6. Васа Стајић, Политичке песме Јована Јовановића Змаја, Нови Сад, 1945.
 7. Предраг Палавестра, Историја модерне српске књижевности, Београд, 2013.
 8. Јован Деретић, Историја српске књижевности, Београд, 1983.
 9. Јован Скерлић, Вељко Милићевић: Беспућа, сабрана дела Јована Скерлића, књига 5.
 10. Јован Цвијић, О националном раду, Београд, 1907.
 11. Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српско питање, Српски и југословенски проблем, Говори и чланци, Београд, 1921.
 12. Милош Савковић, Југословенска књижевност, књига 3, Београд, 1938.
 13. Војвођани о Војводини, поводом десетогодишњице ослобођења и уједињења, Нови Сад, 1928.
 14. Саша Марковић, Политичка биографија Јована Јоце Лалошевића, Сомбор, 2011.
 15. Саша, Марковић, Политиканство или пролегомена демократске странке код војвођанских Срба Аустро-Угарске монархије, Истраживања, Нови Сад, број 23, стр. 415-432.
 16. Саша Марковић, Сомборски лист Нови Србин у трагању за културним обрасцем у националној идеји; Зборник радова Античка култура, европско и српско наслеђе, Београд; Друштво за Античке студије Србије-Институт за теолошка истраживања, Београд, 2010.
 17. Саша Марковић, Прилог проучавању политичких идеја Алексе Ивића, рукопис прихваћен за штампање, 2014.
 18. Лазар Марковић, Лазар, Политика, од устава до владе федералистичког блока (28 јуни 1924 - 27. јул 1924), влада г. Љубе Дaвидовића /28 јули - 5 новембар 1924), Београд, 1925.
 19. Сима Марковић, Национално питање у светлости марксизма, Београд, 1923.
 20. Божидар Кнежевић, Принципи историје, Београд, 2007.
 21. Николај Велимировић, Реч о Свечовеку, Призрен, 1994.
 22. Латинка Перовић, Планирана револуција, БИГЗ, Београд, 1988.
 23. Јован Јовановић Змај, Устарабари, 1873.