BBNS logo

Essays

BBNS platform presents a new series of essays - Prominent Citizens of Novi Sad. Meet the prominent intellectuals who had a significant impact on the creation of the civil society in Vojvodina during 19th and 20th centuries. Unfortunately, some of them have, over the years, faded into obscurity, and so it is our duty to look back and to shine a light on them and their work.

BBNS contributors: Milos Savin Ph.D (historian), Sasa Markovic Ph.D, Srdan Graovac (historian), Ljiljana Dragosavljevic Savin (historian), Ognjen Karanovic (historian), Milorad Vukasinovic (publicist).

Anica Savić Rebac - portret učene Novosatkinje

Ognjen Karanović, istoričar
Milorad Vukašinović, publicista

Od nastanka Grada Novog Sada, a posebno od kada je isti preseljenjem Matice srpske u njega prerastao u čuvenu Srpsku Atinu ili prestonicu srpske kulture, u relativno maloj zajednici njegovih građana, uvek je bio prepoznatljiv i priznat sloj stanovništva kojeg su novosadski sugrađani i u svakodnevnoj komunikaciji obasipali epitetom "novosadisti". Pomenute Novosađane i Novosađanke poznajemo ili pamtimo kao ljude čiji su životni i delatnički portreti na različite načine, a posebno u kulturološkom i intelektualnom pogledu, izrazito doprineli prosperitetu Novog Sada u protekla dva veka. Iz Racke varoši okićene statusom slobodnog kraljevskog grada u XVIII stoleću, Novi Sad se razvio u svojevrsni centar i plodonosni "rasadnik" srpske nauke, ... još >>

Savka Subotić - heriona umetničke
i kulturološke emancipacije srpskog građanstva u Vojvodini

Srđan Graovac, istoričar
Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričarka

Talasi nacionalnog "rizorđementa" oformljenog na plimi krupnih privrednih, političkih i kulturoloških promena u strukturi i ensu "evropskog čoveka" i njegovog društva na kraju XVIII i u prvoj polovini XIX veka, svom silinom "zapljusnuli" su i južne obode drevne Habzburške monarhiji u drugoj polovini XIX stoleća. U nameri da na sveobuhvatan način razumemo date istorijske procese i povesna stanja proizašla iz istog, prethodno moramo da pojasnimo i određene kulturološke karakteristike i parametre koji su uslovili navedene društvene transformacije. Civilizacijski prelom u Evropi koji se dogodio u pomenutom periodu, sociološke nauke, a posebno istorija i istoriografija determinišu pod pojmom geneze građanskog društva i današnjem, savremeno... još >>