BBNS logo

Essays

BBNS platform presents a new series of essays - Prominent Citizens of Novi Sad. Meet the prominent intellectuals who had a significant impact on the creation of the civil society in Vojvodina during 19th and 20th centuries. Unfortunately, some of them have, over the years, faded into obscurity, and so it is our duty to look back and to shine a light on them and their work.

BBNS contributors: Milos Savin Ph.D (historian), Sasa Markovic Ph.D, Srdan Graovac (historian), Ljiljana Dragosavljevic Savin (historian), Ognjen Karanovic (historian), Milorad Vukasinovic (publicist).

Srpska pravoslavna velika gimnazija

Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričarka

"Tu su Srbi počeli živeti novim kulturnim životom i nekih sto i pedeset godina tu se mislilo i pisalo za ceo srpski narod. "

Jovan Skerlić

Srpski elemenat u Ugarskoj, bespravan, sa svih strana ugrožen i iskorištavan, raštrkan na najisturenijim položajima, borio se za goli život, tražio i nalazio bolje i sigurnije oblike borbe koji će mu obezbediti nacionalni opstanak. Borba za crkvenu autonomiju i privilegije ispunila je stranice srpske istorije, ali ništa lakši nije bio ni kulturni uspon ovog naroda. Ekonomski osnaženo srpsko građanstvo, u težnji za prosperitetom i sticanjem materijalnih dobara, osetilo je da se bez solidnog svetovnog obrazovanja i znan... još >>

Dan Grada Novog Sada

Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričarka

Čuveni sociolog Anri Lefevr je smatrao da je grad ustvari knjiga. Dopunjujući njegovo mišljenje Pol Blankar je ocenio da grad predstavlja "projekciju konkretnog društva". Po Blankaru grad kao izgrađeni prostor ujedno predstavlja i "način bivstvovanja, zajedničkog života i mišljenja." Grad predstavlja kulturno jedinstvo "prostorne figure", "socijalne strukture" i "mentalne forme" determinisane istim vremenom i prostorom. "Koren reči grad u slovenskim jezicima povezan je sa glagolom graditi, što ukazuje da je reč o nečemu što se ne samo neprestano gradi, već, pre svega, neprestano menja. Najvažnija karakteristika grada upravo jeste njegova promenljivost, naravno ne samo promenljivost izgleda već i odnosa, hijerarhije, sistema vrednosti.... još >>

Novosadski dom Mileve Marić - Ajnštajn

Jovanka Simić, novinar

Titula Evropske prestonice kulture kojom se u svojoj bogatoj kulturnoj istoriji, Novi Sad "okitio" prošlog oktobra, doprineće i obnovi kuće porodice Marić na broju 20 u Kisačkoj ulici. U toj kući, početkom 20. veka, u nekoliko navrata boravio je naučno -- bračni par Mileva Marić i Albert Ajnštajn.

Obnova ove kuće, kao i njeno pretvaranje u muzej, najavljivano je više puta tokom minulih decenija , ali se uvek nailazilo na dve, naizgled, nesavladive prepreke: stanarsko pravo imaju dve porodice, koje i sada tu žive, a za pretvaranje kuće u muzej bila je potrebna saglasnost Milevinih i Albertovih potomaka koji su rasuti po svetu.

Ova, druga, prepreka uklonjena je 2007. godine kada je fizičar Bernard Cezar Ajnštajn (7... još >>