BBNS logo

Eseji

BBNS platforma predstavlja serijal eseja u okviru ciklusa "Znameniti novosađani". Upoznajte istaknute novosadske intelektualce koji su snažno uticali na izgradnju građanskog društva u Vojvodini tokom 19. i 20. veka. Nažalost, neki od njih su vremenom pali u zaborav i zato je naša obaveza da na ovim stranicama osvetlimo njihov lik i delo.

Za BBNS pišu: dr Miloš Savin (istoričar), dr Saša Marković, Srđan Graovac (istoričar), Ljiljana Dragosavljević Savin (istoričarka), Ognjen Karanović (istoričar), Milorad Vukašinović (publicista).

Savka Subotić - heriona umetničke
i kulturološke emancipacije srpskog građanstva u Vojvodini

Srđan Graovac, istoričar
Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričarka

Talasi nacionalnog "rizorđementa" oformljenog na plimi krupnih privrednih, političkih i kulturoloških promena u strukturi i ensu "evropskog čoveka" i njegovog društva na kraju XVIII i u prvoj polovini XIX veka, svom silinom "zapljusnuli" su i južne obode drevne Habzburške monarhiji u drugoj polovini XIX stoleća. U nameri da na sveobuhvatan način razumemo date istorijske procese i povesna stanja proizašla iz istog, prethodno moramo da pojasnimo i određene kulturološke karakteristike i parametre koji su uslovili navedene društvene transformacije. Civilizacijski prelom u Evropi koji se dogodio u pomenutom periodu, sociološke nauke, a posebno istorija i istoriografija determinišu pod pojmom geneze građanskog društva i današnjem, savremeno... još >>