BBNS logo

Eseji

BBNS platforma predstavlja serijal eseja u okviru ciklusa "Znameniti novosađani". Upoznajte istaknute novosadske intelektualce koji su snažno uticali na izgradnju građanskog društva u Vojvodini tokom 19. i 20. veka. Nažalost, neki od njih su vremenom pali u zaborav i zato je naša obaveza da na ovim stranicama osvetlimo njihov lik i delo.

Za BBNS pišu: dr Miloš Savin (istoričar), dr Saša Marković, Srđan Graovac (istoričar), Ljiljana Dragosavljević Savin (istoričarka), Ognjen Karanović (istoričar), Milorad Vukašinović (publicista).

Anica Savić Rebac - portret učene Novosatkinje

Ognjen Karanović, istoričar
Milorad Vukašinović, publicista

Od nastanka Grada Novog Sada, a posebno od kada je isti preseljenjem Matice srpske u njega prerastao u čuvenu Srpsku Atinu ili prestonicu srpske kulture, u relativno maloj zajednici njegovih građana, uvek je bio prepoznatljiv i priznat sloj stanovništva kojeg su novosadski sugrađani i u svakodnevnoj komunikaciji obasipali epitetom "novosadisti". Pomenute Novosađane i Novosađanke poznajemo ili pamtimo kao ljude čiji su životni i delatnički portreti na različite načine, a posebno u kulturološkom i intelektualnom pogledu, izrazito doprineli prosperitetu Novog Sada u protekla dva veka. Iz Racke varoši okićene statusom slobodnog kraljevskog grada u XVIII stoleću, Novi Sad se razvio u svojevrsni centar i plodonosni "rasadnik" srpske nauke, ... još >>

Savka Subotić - heriona umetničke
i kulturološke emancipacije srpskog građanstva u Vojvodini

Srđan Graovac, istoričar
Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričarka

Talasi nacionalnog "rizorđementa" oformljenog na plimi krupnih privrednih, političkih i kulturoloških promena u strukturi i ensu "evropskog čoveka" i njegovog društva na kraju XVIII i u prvoj polovini XIX veka, svom silinom "zapljusnuli" su i južne obode drevne Habzburške monarhiji u drugoj polovini XIX stoleća. U nameri da na sveobuhvatan način razumemo date istorijske procese i povesna stanja proizašla iz istog, prethodno moramo da pojasnimo i određene kulturološke karakteristike i parametre koji su uslovili navedene društvene transformacije. Civilizacijski prelom u Evropi koji se dogodio u pomenutom periodu, sociološke nauke, a posebno istorija i istoriografija determinišu pod pojmom geneze građanskog društva i današnjem, savremeno... još >>