BBNS logo

Eseji

BBNS platforma predstavlja serijal eseja u okviru ciklusa "Znameniti novosađani". Upoznajte istaknute novosadske intelektualce koji su snažno uticali na izgradnju građanskog društva u Vojvodini tokom 19. i 20. veka. Nažalost, neki od njih su vremenom pali u zaborav i zato je naša obaveza da na ovim stranicama osvetlimo njihov lik i delo.

Za BBNS pišu: dr Miloš Savin (istoričar), dr Saša Marković, Srđan Graovac (istoričar), Ljiljana Dragosavljević Savin (istoričarka), Ognjen Karanović (istoričar), Milorad Vukašinović (publicista).

Milan Konjović - Najveći slikar ravnice

Jovanka Simić, novinar

Navršilo se ovih dana 23 leta otkako se u večnost preselio Milan Konjović, "najveći slikar ravnice", kako ga je svojevremeno nazvao akademik Radomir Reljić. Konjović, umetnik osobenog stila, strasnog kolorita i temperamenta, pripada vrhu srpske likovne umetnosti.

Za Maestrom, što je bilo drugo ime Konjovića, ostao je opus od 6.000 slika, galerija s njegovim imenom u Somboru, nekoliko sjajnih monografija i knjiga čiji su autori, među ostalima ,književni i likovni kritičar Dr Draško Ređep i pisac Miroslav Josić Višnjić.

- Kada sam čuo da je obukao haljinu večnog sna, 21.oktobra 1993. godine poslao sam telegram Galeriji: "Tužan sam da tužniji ne mogu biti danas.Povodom smrti Maestra koga sam voleo kao oca,izražava... još >>

dr Vojislav Subotić - Utemeljivač srpske hirurgije

Jovanka Simić, novinar

ČUDESNA je biografija dr Vojislava Subotića (1859 -- 1923) rodom Novosađanina i vodećeg hirurga u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka.

Poživeo je 64 godine, iškolovao se u Beču i Parizu, konstruisao šinu za imobilizaciju polomljene butne kosti i uneo novine u "podvezivanju" krvnog suda. Bio je jedan od osnivača Medicinskog fakulteta u Beogradu i šef hirurškog odeljenja Opšte državne bolnice u Beogradu. Objavio je niz radova iz oblasti abdominalne hirurgije, urologije, ortopedije.

Njegovo ime je u ogromnoj meri povezano je sa osnivanjem i afirmacijom operativne medicine u Srbiji te ga s pravom nazivaju ocem praktične hirurgije u Srbiji. Uz sve navedeno, bio je i lekar - dobrovoljac u nekoliko ratova,počevši... još >>

Srpski učitelj u Ugarskoj 1778-1918.

dr Saša Marković

Habzburška monarhija je vremenom, zahvaljujući odgovornoj i primerenoj vremenu državnoj politici poprimala obličje moderne države epohe prosvetiteljstva. Vladari poput Marije Terezije, a potom i njeni sinovi Josif i Leopold u periodu od 1740. do 1792. uticali su na svestran društveni razvoj države, a što se ogledalo i kroz kvalitetniji život podanika. "Sva tri vladara su se trudila da osnaže i učine efikasnijom državu i da podignu stepen civilizacijske razvijenosti i životnog standarda stanovništva". Proklamovani merkantilizam, u austrijskoj verziji kamerlizam, insistirao je na stvaranju državnog aparata čija je uloga trebala da bude odlučujuća u kreiranju odanih podanika. Državi je bio potreban podanik koji je mogao da razume sve... još >>