BBNS logo

Eseji

BBNS platforma predstavlja serijal eseja u okviru ciklusa "Znameniti novosađani". Upoznajte istaknute novosadske intelektualce koji su snažno uticali na izgradnju građanskog društva u Vojvodini tokom 19. i 20. veka. Nažalost, neki od njih su vremenom pali u zaborav i zato je naša obaveza da na ovim stranicama osvetlimo njihov lik i delo.

Za BBNS pišu: dr Miloš Savin (istoričar), dr Saša Marković, Srđan Graovac (istoričar), Ljiljana Dragosavljević Savin (istoričarka), Ognjen Karanović (istoričar), Milorad Vukašinović (publicista).

Vasa Eškićević - sećanje pisano slikarskom paletom

Ognjen Karanović, istoričar
Milorad Vukašinović, publicista

Biografija Vase Eškićevića prikaz je slike čoveka čiji je život isključivo služio na polzu brojnim pokolenjima srpskog etnosa, bilo da su isti pripadali krugu njegovih savremenika ili da su svet ugledali posle umetnikove smrti. Nebrojano puta imali smo prilike da pročitamo misao o zaboravu, kao drugoj i onoj konačnoj, najtežoj smrti nekog pojedinca. Sećanje na jednu osobu izuzetnih, gotovo "filigranski" oblikovanih ličnih osobina, ratnika, književnika, umetnika, patriote, čija biografija je trebalo da bude oslikana najsvetlijim bojama u senci ratnog sumraka u koje je zalazio prostor Balkana i nesalomive Kraljevine Srbije, kao i prostranstava srednjoevropskog basena na početku "krvavog" XX veka, doživelo je gotovo tragičan usud i to ne... još >>

Anica Savić Rebac - portret učene Novosatkinje

Ognjen Karanović, istoričar
Milorad Vukašinović, publicista

Od nastanka Grada Novog Sada, a posebno od kada je isti preseljenjem Matice srpske u njega prerastao u čuvenu Srpsku Atinu ili prestonicu srpske kulture, u relativno maloj zajednici njegovih građana, uvek je bio prepoznatljiv i priznat sloj stanovništva kojeg su novosadski sugrađani i u svakodnevnoj komunikaciji obasipali epitetom "novosadisti". Pomenute Novosađane i Novosađanke poznajemo ili pamtimo kao ljude čiji su životni i delatnički portreti na različite načine, a posebno u kulturološkom i intelektualnom pogledu, izrazito doprineli prosperitetu Novog Sada u protekla dva veka. Iz Racke varoši okićene statusom slobodnog kraljevskog grada u XVIII stoleću, Novi Sad se razvio u svojevrsni centar i plodonosni "rasadnik" srpske nauke, ... još >>

Savka Subotić - heriona umetničke
i kulturološke emancipacije srpskog građanstva u Vojvodini

Srđan Graovac, istoričar
Ljiljana Dragosavljević Savin, istoričarka

Talasi nacionalnog "rizorđementa" oformljenog na plimi krupnih privrednih, političkih i kulturoloških promena u strukturi i ensu "evropskog čoveka" i njegovog društva na kraju XVIII i u prvoj polovini XIX veka, svom silinom "zapljusnuli" su i južne obode drevne Habzburške monarhiji u drugoj polovini XIX stoleća. U nameri da na sveobuhvatan način razumemo date istorijske procese i povesna stanja proizašla iz istog, prethodno moramo da pojasnimo i određene kulturološke karakteristike i parametre koji su uslovili navedene društvene transformacije. Civilizacijski prelom u Evropi koji se dogodio u pomenutom periodu, sociološke nauke, a posebno istorija i istoriografija determinišu pod pojmom geneze građanskog društva i današnjem, savremeno... još >>