BBNS logo

Podrška

Česta pitanja

Šta je BBNS?

- BBNS je internet platforma koja objedinjuje digitalne sadržaje kulturnih i drugih institucija u Novom Sadu. Cilj platforme jeste da sadržaje koji predstavljaju kulturno-naučnu baštinu Novog Sada objedini na jednom mestu, sistematizuje i učini je dostupnom korisnicima različitih istraživačkih potreba.

- BBNS nastoji da uključi širok dijapazon sadržaja od pisane reči, umetničkih i arhitektonskih dela, do audio i videosnimaka i drugih sličnih sadržaja koji su značajni dokumenti istorije i razvoja Novog Sada. U narednom periodu BBNS planira da se proširuje, stvara nova partnerstva i da se prilagođava potrebama korisnika. Kako? Pogledajte stranicu o nama.

  Za korisnike/ce

  BBNS predstavlja jedinstvenu bazu sadržaja putem koje korisnici/ce mogu da pristupe stotinama fotografija, razglednica, rukopisa, knjiga, audio i video snimaka itd. iz biblioteka, arhiva i muzeja i drugih institucija Novog Sada i šire. Korisnici mogu pretraživati kolekcije po mestu, vremenu i sadržaju. Registracijom na BBNS korisnici dobijaju pristup ličnom profilu na kojem mogu čuvati svoje pretrage i zanimljive sadržaje do kojih su došli.

  U gornjem desnom uglu istraživači mogu koristiti citate za navođenje izvora. Vremenom će se razvijati metode koje su usmerene na korisnike kako bi bolje delili, predstavljali i povezivali sadržaje BBNS sa ostalim sadržajima na internetu.

  Za biblioteke, muzeje, arhive

  BBNS ne bi postojala bez saradnje sa partnerima - bibliotekama, muzejima, arhivima i institucijama koje čuvaju kulturno nasleđe i učestvuju u BBNS mreži.

  BBNS nudi institucijama priliku da dođu do većeg broja korisnika i povećaju pristup svojim sadržajima. Takođe, kao svojevrsni agregator, BBNS omogućava umrežavanje institucija i nove načine saradnje. Obrazovanje stručnih kadrova za nova zanimanja takođe je jedan od važnih zadataka ove platforme, te partnerima nudi učešće na obrazovnim skupovima, povezivanje sa stranim partnerima i slično.

  Putem opcije Partnerstva možete pregledati koje su institucije trenutno uključene u projekat BBNS kao partneri.

  BBNS sadrži metapodatake - informacije koje opisuju sadržaje - za stotine fotografija, rukopisa, knjiga, audio i video zapisa koji se u fizičkom obliku nalaze u bibliotekama, arhivima i muzejima Novog Sada i šire. Svaki digitalni zapis je povezan sa instutuicijom u kojoj se original nalazi u fizičkom obliku. BBNS trenutno sadrži preko 200 zapisa sa planom da do kraja 2014. godine prikupi preko 1000 digitalnih sadržaja iz velikog broja institucija.

Koliko košta korišćenje BBNS?

- Korišćenje svih sadržaja na BBNS platformi je besplatno za sve korisnike.

Kako se održava BBNS?

- Digitalizacija kulturne baštine jedan je od prioriteta Grada Novog Sada u cilju očuvanja njegove kulturne baštine, te Grad pruža najveću podršku u realizaciji ovog projekta i povezivanju partnera. BBNS se takođe finansira iz donacija brojnih fondacija i vladinih agencija. U razvoju platforme mogu da učestvuju i privatni donatori.

Kako se sadržaji postavljaju na BBNS?

- Sadržaji koji se nalaze na BBNS predstavljaju deo već digitalizovanih kolekcija institucija partnera, dok će se ostali nedigitalizovani sadržaji postaviti na BBNS platformi nakon njihove obrade u digitalnoj laboratoriji JKP Informatika.

Koji su uslovi da se na BBNS objave privatne kolekcije?

- U razvojnoj strategiji BBNS planirano je da se putem opcije history pin uključe i privatne kolekcije koje govore o Novom Sadu i njegovoj istoriji, kulturi i građanima.Ova opcija će biti postavljena do kraja 2014. godine.

Da li se kopije sadržaja mogu skidati sa BBNS?

- Dozvoljeno je preuzimanje materijala i štampanje na štampaču isključivo za ličnu, internu nastavnu ili naučnu upotrebu (radi istraživanja). Bilo kakvo umnožavanje u štampanom, HTML i drugom obliku, ili naplaćivanje sadržaja sa BBNS je zabranjeno bez izričite dozvole institucija u čijem su sadržaji posedu.

Kako su regulisana autorska prava na BBNS?

- Projekat BBNS čini sve napore da materijal objavljuje u skladu sa međunarodnim i domaćim zakonima o autorskim i srodnim pravima. U slučaju kada to pravo nije jasno definisano ili kad ne možemo da nađemo nosioca prava, trudimo se da sve ostane u okvirima akademskih pravila i 'fair use' regulative. Ako pretpostavljate da je neko time oštećen, molimo da nam javite.

Koji se standardi za metapodatke koriste na BBNS?

- BBNS koristi dablin kor (Dublin Core) standard za osnovne metapodatke o sadržajima. Po uzoru na dobru praksu velikih agregatora metapodataka BBNS koristi i bogatiji model podataka na osnovu Europeana EDM i DPLA MAP3 modela.

BBNS tim

Marko

Marko Bumbić, koordinator projekta

Dusan

Dušan Ranđelović, tehnički razvoj platforme

Kontakt

captcha
Upisi vrednost: